Chính trị Thứ Ba, 07/08/2012-7:06 PM
Mục tiêu bao trùm của ASEAN là hòa bình và hòa hợp(*)
Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Phạm Quang Vinh tại Hội nghị SOM ASEAN. (Phnom Penh, 6-7/7/2012)
Từ một khu vực vốn nghi kỵ và phân cực, Đông Nam Á ngày nay đã trở thành một Đông Nam Á liên kết và cùng phấn đấu vì các mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo chí về chặng đường 45 năm của ASEAN và 17 năm Việt Nam là thành viên của Hiệp hội này. Báo TG&VN xin trân trọng giới thiệu.

Xin Thứ trưởng cho biết ASEAN đã đóng góp thế nào vào hòa bình, an ninh ở khu vực thời gian qua?

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh: Trong 45 năm qua, ASEAN, cùng với khu vực Đông Nam Á, đã vượt qua những thăng trầm của lịch sử, đưa Đông Nam Á từ một khu vực vốn nghi kỵ và phân cực, trở thành một Đông Nam Á liên kết và cùng phấn đấu vì các mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. ASEAN ngày nay, bao gồm tất cả 10 nước Đông Nam Á đang cùng hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào 2015, đã có những đóng góp tích cực và được coi là nhân tố không thể thiếu đối với hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực. Những đóng góp to lớn đó của ASEAN thể hiện trước hết ở các mặt sau:

Thứ nhất, với ASEAN, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác ở khu vực luôn là mục tiêu hàng đầu và bao trùm. Theo đó, ASEAN chủ trương phải bảo đảm rằng, không chỉ các nước khu vực chung sống hòa bình với nhau, mà cả các nước khác khi đến khu vực này cũng cần phải đóng góp xây dựng cho môi trường hòa bình, hợp tác và hòa hợp chung của khu vực. Chính vì vậy, hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển luôn là những nội dung ưu tiên trong chương trình nghị sự của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài.

Thứ hai, ASEAN tích cực đóng góp vào việc xây dựng và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử chung của khu vực, được các nước trong và ngoài khu vực công nhận và trở thành các văn kiện và công cụ quan trọng vì hòa bình và an ninh ở khu vực. Trong nỗ lực này, ASEAN luôn đề cao các nguyên tắc về tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ. Đáng chú ý là Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Tuyên bố EAS về các nguyên tắc quan hệ cùng có lợi ở khu vực... Xin đơn cử Hiệp ước TAC, hiện đã có 30 nước tham gia, trong đó có tất cả các nước lớn, các đối tác quan trọng của ASEAN, ngày nay được công nhận là văn bản điều chỉnh quan hệ và các hành vi ứng xử chung của các nước tham gia hợp tác ở khu vực.

Thứ ba, ASEAN ngày càng phát huy vai trò chủ đạo, định hướng xây dựng cấu trúc hợp tác khu vực về hòa bình, an ninh và phát triển, thông qua việc khởi xướng thành lập và dẫn dắt mạng lưới các tổ chức hợp tác khu vực trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác như ASEAN+1, ASEAN+3, ARF, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) và Cấp cao Đông Á (EAS). Các diễn đàn này đã trở thành những khuôn khổ đối thoại và hợp tác hiệu quả về xây dựng lòng tin, bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực. Đồng thời, qua đó, ASEAN cũng ngày càng đẩy mạnh hợp tác trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyển thống đang đặt ra, như biến đổi khí hậu, ứng phó thảm hoạ - thiên tai, chống khủng bố, an ninh biển…

Thứ tư, ASEAN luôn nhất quán chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và Hiến chương ASEAN. Theo đó, ASEAN đã có những đóng góp tích cực vào việc xử lý các điểm nóng hoặc những phức tạp nảy sinh ở khu vực. ASEAN khẳng định ủng hộ việc xây dựng Bán đảo Triều Tiên hòa bình và không có vũ khí hạt nhân, ủng hộ đối thoại giải quyết các bất đồng, đặc biệt là thông qua đàm phán sáu bên về Bán đảo Triều Tiên. Trong năm 2011, với sự đồng ý của Campuchia và Thái Lan, ASEAN cũng đã tích cực hỗ trợ hai nước này giải quyết hòa bình các tranh chấp biên giới nảy sinh.

Thứ năm, đáng chú ý là về vấn đề Biển Đông. ASEAN luôn khẳng định bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm chung của khu vực, theo đó ASEAN và tất cả các nước cần phải chung tay đóng góp cho các mục tiêu này; đồng thời, nhấn mạnh các nguyên tắc về thực hiện kiềm chế, không sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình các tranh chấp; tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của LHQ về Luật biển năm 1982; thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC. Trước những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông, ASEAN đặc biệt nhấn mạnh cần sớm đạt được Bộ qui tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) để có thể bảo đảm hiệu quả hơn hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông. Ngày 20/7 vừa qua, ASEAN đã nhất trí thông qua Tuyên bố về 6 nguyên tắc đối với vấn đề Biển Đông, một lần nữa khẳng định các nguyên tắc nêu trên và mối quan tâm chung của ASEAN và khu vực đối với vấn đề Biển Đông.

Xin Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đã có vai trò và đóng góp như thế nào trong hợp tác chính trị - an ninh của ASEAN?

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh: Ngày 28/7 vừa qua, chúng ta đã kỷ niệm 17 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995). Trong 17 năm qua, Việt Nam đã luôn chủ động và tích cực đóng góp vào các mục tiêu và nỗ lực chung của ASEAN, trong đó có lĩnh vực chính trị - an ninh, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực. Đáng chú ý là:

Thứ nhất, Việt Nam đã cùng các nước tích cực thúc đẩy việc hoàn thành ý tưởng về một ASEAN bao gồm tất cả 10 nước ĐNA (ASEAN-10), mở ra một chương mới cho khu vực và tạo nền tảng thiết yếu cho ASEAN trở thành một tổ chức khu vực toàn diện, liên kết sâu rộng và có vai trò quan trọng ở Đông Nam Á và Đông Á như ngày nay. Theo đó, ngay từ khi mới tham gia ASEAN, Việt Nam đã cùng các thành viên khác của ASEAN, vượt qua những khác biệt và tồn tại do lịch sử để lại, đoàn kết đẩy mạnh hợp tác toàn diện và cùng chung tay xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á. Trong thời gian này, chúng ta cũng đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN-6 năm 1998 và đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN nhiệm kỳ từ tháng 7/2000 – 7/2001.

Thứ hai, chúng ta đã cùng các nước thành viên ASEAN tích cực đóng góp, không ngừng củng cố và tăng cường đoàn kết và thống nhất trong ASEAN, nền tảng vị thế và sức mạnh của ASEAN, từ đó tạo điều kiện cho ASEAN ngày càng phát huy vai trò trung tâm ở khu vực và đóng góp hiệu quả vào các mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thứ ba, chúng ta đã chủ động đề xuất và thúc đẩy xây dựng nhiều quyết sách, định hướng quan trọng cho hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác vì mục tiêu hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực, cũng như trong việc xây dựng và thúc đẩy các chuẩn mực ứng xử chung ở khu vực trên cơ sở các mục tiêu và nguyên tắc của ASEAN.

Thứ tư, Việt Nam đã tích cực đóng góp vào nỗ lực chung nhằm nâng cao và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ nội khối và giữa ASEAN với các đối tác nhằm tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, tạo sức mạnh chung để cùng chung tay ứng phó với những thách thức đang đặt ra, nhất là các thách thức an ninh phi truyền thống (thiên tai, biến đổi khí hậu, khủng hoảng tài chính, an ninh biển, môi trường, an ninh năng lượng, lương thực, an ninh nguồn nước…).

Trong các nỗ lực chung nêu trên, có thể nêu một số đóng góp cụ thể, quan trọng của Việt Nam như sau: xây dựng Hiến chương và Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, trong đó có Kế hoạch tổng thể về Chính trị-An ninh; thúc đẩy việc mở rộng Hiệp ước TAC cho các nước ngoài khu vực tham gia; đẩy mạnh việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC, việc thông qua các Qui tắc thực hiện DOC và việc xây dựng Bộ qui tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Điều đó càng được thể hiện rõ nét trong năm 2010, khi Việt Nam đảm nhận vai trò là Chủ tịch ASEAN, tạo dấu ấn rất có ý nghĩa trong phát triển các mặt của ASEAN và được các nước đánh giá cao. Chúng ta cũng đã chủ trì bàn bạc với ASEAN và các đối tác để đưa ra nhiều quyết sách quan trọng trong năm 2010. Đáng chú ý là việc xây dựng Kế hoạch hành động Hà Nội thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn ARF (2010); thúc đẩy ASEAN đồng thuận quyết định mở rộng Cấp cao Đông Á (EAS) cho Nga và Mỹ tham gia; vận động và chủ trì thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với các đối tác (ADMM+) lần đầu tiên ở Hà Nội; duy trì vai trò chủ đạo của ASEAN trong cấu trúc khu vực…

Tựu chung lại, chúng ta đã luôn thể hiện tinh thần tích cực, chủ động và trách nhiệm trong các công việc chung của ASEAN, cùng ASEAN không ngừng củng cố và thúc đẩy môi trường hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển ở khu vực. Nhìn chung, các nước đã đánh giá rất cao vai trò chủ động tích cực của Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực phát triển mà còn cả trong đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực, góp phần cùng các nước trong ASEAN hướng tới một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng vào năm 2015.

ASEAN cần làm gì để tiếp tục khẳng định vai trò của mình đối với hòa bình và an ninh ở khu vực?

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh: ĐNÁ và Đông Á là một khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng, ngày càng phát triển năng động, đang đứng trước những cơ hội lớn cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển, nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Trong tình hình đó, thời gian tới, ASEAN cần tập trung vào những việc sau đây:

Thứ nhất, ASEAN cần phải đẩy mạnh triển khai các mục tiêu ưu tiên của mình nhằm bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực. Trong đó, ASEAN cần phải thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, thúc đẩy các biện pháp hợp tác, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và Hiến chương ASEAN.

Thứ hai, ASEAN cần phát huy hiệu quả các công cụ, cơ chế và diễn đàn hơp tác vì hòa bình - an ninh khu vực, tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc và thỏa thuận đã có, phát huy giá trị và hiệu lực của các công cụ như Hiệp ước TAC, Hiệp ước SEANWZ, Tuyên bố DOC, ARF, EAS, ADMM+…, cũng như tiếp tục tăng cường xây dựng và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử chung của khu vực.

Thứ ba, ASEAN cần phải tăng cường đoàn kết và phát huy hơn nữa tiếng nói và vai trò chủ đạo, trách nhiệm của mình trước các vấn đề thuộc lợi ích chung của ASEAN và khu vực, cũng như trước những diễn biến có thể ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực, trong đó có về vấn đề Biển Đông. Đây là trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng chính là điều kiện để ASEAN phát huy vai trò trung tâm và không thể thiếu đối với hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực.

(*) Đầu đề bài do TG&VN đặt


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
  [ Các bài mới ]
  [ Các bài đã đăng ]

  70 năm Ngoại giao Việt Nam
  Những ký ức theo cùng năm tháng Nhà ngoại giao Việt Nam thời @
  Vai trò “người mở đường” Từ ngôi nhà ký ức...
  Cuốn sách lịch sử đầu tiên sau 70 năm Báo Quân đội nhân dân chúc mừng ngày thành lập ngành Ngoại giao
  Báo Nhân dân chúc mừng 70 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Ngoại giao Việt Nam viết tiếp trang sử hào hùng
  Nguyễn Cơ Thạch: Nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược Tổng Bí thư gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ ngành Ngoại giao
  Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
  Bài học về sự thật Trại Davis những ngày cuối cuộc chiến
  Mốc son lịch sử qua góc nhìn báo chí quốc tế Hội thảo Báo chí về đề tài chiến tranh: Vấn đề mang tính thời sự
  Cầu nối thông tin đến bạn bè quốc tế Đấu tranh không tiếng súng ở Paris
  Hòa giải dân tộc, mong lắm thay! Xu hướng đại đoàn kết dân tộc ngày càng mạnh mẽ
  Số Xuân Ất Mùi 2015
  Lễ hội dân gian Việt Nam trong hội nhập văn hóa Thanh âm của nhân ái hữu nghị
  Tiểu hành tinh mang tên người con gái Việt “Độc hành” ở Liên hợp quốc
  Không nguôi khát vọng cống hiến Rất gần tiếng đàn xa xứ
  "Nhân dân của chúng ta, tương lai của chúng ta" “Công cụ vô song”
  Niềm tự hào của toàn xã hội Sống hài hòa với thiên nhiên
  Hướng tới Cộng đồng ASEAN
  Nhóm đặc trách hoàn tất soạn thảo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 ASEAN: Muốn thành công, không nên hài lòng với thành tựu đã có
  Hành trình không để ai lại phía sau Hướng tới cộng đồng văn hóa liên khu vực ASEAN - EU
  Kể câu chuyện đa dạng của ASEAN một cách hấp dẫn... ASEAN đạt được bước tiến mới trong RCEP
  AC - Biểu tượng năm thập niên phát triển Kết nối ASEAN và vai trò của AIIB
  Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN họp giao ban Ngân hàng Campuchia hứng khởi trước AEC
  Kỷ niệm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2014)
  Tự tin hướng tới AEC 2015 ASEAN - trụ cột tăng trưởng châu Á thứ ba
  Tiến tới một tổ chức liên kết và ràng buộc hơn Khi khát vọng dần hiện thực hóa
  Xây dựng Cộng đồng ASEAN: Tiến triển và thách thức 2015 - Bước ngoặt trong tiến trình phát triển toàn diện
  Sinh viên được học bài bản về ASEAN Myanmar kết nối mong muốn của các thành viên ASEAN
  Việt Nam gia nhập ASEAN: Quyết định tạo đà cho hội nhập May 10 đã sẵn sàng cho Cộng đồng ASEAN
  Hướng về Biển Đông
  UNCLOS 1982: Hiến chương về đại dương 11, 9 hay 10 đoạn - Đường lưỡi bò còn biến hóa đến đâu?
  Dịch chuyển giàn khoan, Trung Quốc có từ bỏ tham vọng tại Biển Đông? Dư luận về việc Trung Quốc di dời giàn khoan Hải Dương 981
  Mỹ can dự mạnh mẽ hơn ở Biển Đông Trung Quốc đang di chuyển Hải Dương-981 về đảo Hải Nam
  13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ đang trên đường về nước Thông tin về hai tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ
  Hội đồng nghị viện Tổ chức Pháp ngữ ra Nghị quyết về Biển Đông Thượng viện Mỹ ra Nghị quyết lên án hành động của Trung Quốc
  Một năm Nghị quyết số 22-NQ/TW về Hội nhập quốc tế
  Việt Nam luôn chủ động, tích cực và có trách nhiệm Tạo sức đề kháng, chủ động hội nhập quốc tế bằng văn hóa
  Bài học hội nhập của Trung Quốc VASEP - Cầu nối hữu hiệu giữa Nhà nước và doanh nghiệp
  Cần thay đổi cách tiếp cận khi vào EU Hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ
  Nhìn lại một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế Chặng đường hội nhập quốc tế của Quốc hội
  Mô hình tăng trưởng kinh tế 2012-2020 Nông nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế: Nắm cơ hội, phá thách thức
  Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17
  Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu: Năm ấn tượng của quan hệ song phương Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Phạm Sanh Châu: Chuyển biến sâu sắc trong quan hệ Việt Nam-EU
  Đại sứ Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành: Quan hệ phát triển dù chính trường dậy sóng Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) Bùi Quốc Thành: Thế hệ trẻ là cầu nối Việt - Nhật
  Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng: Tích cực chuẩn bị cho Năm Việt Nam tại Pháp Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường: Một năm đặc biệt
  Một số hình ảnh tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 Chủ tịch nước đến dự và phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28
  Nhận diện khó khăn mở rộng không gian phát triển Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân: Quan hệ tiếp tục đi vào chiều sâu
  Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao
  Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Người học trò xuất sắc của Bác Hồ Vị Đại sứ đầu tiên tại nước XHCN đầu tiên
  Hoàng Minh Giám: Nhà ngoại giao nhân dân xuất sắc Kỷ niệm về ông Ung Văn Khiêm
  Anh Xuân: Trong ký ức một nữ nhà báo - thành viên đoàn 37 Đồng chí Nguyễn Duy Trinh như tôi biết
  Nguyễn Cơ Thạch: Kiến trúc sư của nền Ngoại giao Việt Nam hiện đại Từ bức thư của Bác Hồ…
  Vượt đỉnh Trường Sơn làm việc lớn Thư Bộ trưởng Phạm Bình Minh gửi cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao
  Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 Việt Nam – Cuba: Tình anh em xóa nhòa khoảng cách
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Lào Thủ tướng dự Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV
  Khai mạc Diễn đàn đầu tư toàn cầu Việt Nam 2015 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Chủ tịch Cuba Raúl Castro
  Ra sức vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba
  Thông báo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, EAS và ARF
  Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ