Ngoại giao Thứ Tư, 21/03/2012-9:40 AM
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao phục vụ hội nhập quốc tế và ngoại giao toàn diện
Bộ trưởng Phạm Bình Minh cùng các đ/c Nguyên lãnh đạo BNG chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ cán bộ Vụ TCCB nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Vụ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đối với cán bộ làm công tác đối ngoại thì yếu tố con người lại càng quan trọng vì là người trực tiếp triển khai các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước... Nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao (1959-2012), TG&VN xin trân trọng giới thiệu bài viết của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ TCCB.


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao phục vụ hội nhập quốc tế và ngoại giao toàn diện

Nguyễn Ngọc Sơn
Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ TCCB

Con người luôn là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của mọi việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đối với cán bộ làm công tác đối ngoại thì yếu tố con người lại càng quan trọng và có ý nghĩa hơn vì cán bộ đối ngoại là người trực tiếp triển khai các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những công việc liên quan đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Vì vậy, việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ làm đối ngoại luôn được coi là một nhiệm vụ trọng tâm cùa ngành ngoại giao, có ý nghĩa quyết định đối với thành công của mọi hoạt động đối ngoại. Trong quá trình hình thành và phát triển của nền ngoại giao Việt Nam, chúng ta tự hào là đã có những thế hệ cán bộ ngoại giao tài đức, trong đó có nhiều nhà ngoại giao lớn, có tầm cỡ thế giới và đã làm nên những kỳ tích ngoại giao của nước nhà.

Đội ngũ cán bộ ngoại giao hiện nay về cơ bản được đánh giá là có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng và chuyên nghiệp. Bên cạnh lớp cán bộ ngoại giao trưởng thành, có nhiều năm kinh nghiệm, gắn bó với ngành, Bộ đã quy tụ được lớp cán bộ ngoại giao trẻ, được đào tạo chính quy, năng động, tự tin, dám nghĩ dám làm, có trình độ và kỹ năng xử lý công việc tốt, mang lại sức trẻ và nhiệt huyết cho ngành ngoại giao. Việc chúng ta đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại trong những năm qua, đặc biệt là hoàn thành tốt vai trò là thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp quốc năm 2008-2009, đảm nhiệm thành công vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2010, tích cực chủ động tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế, xử lý nhiều vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, chủ quyền lãnh thổ… thể hiện khả năng, trình độ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ ngoại giao. Tuy vậy, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, đội ngũ cán bộ ngoại giao hiện nay còn mỏng so với yêu cầu công việc, chưa đồng đều về chất lượng và chưa ngang tầm khu vực và quốc tế. Chúng ta vẫn thiếu một đội ngũ chuyên gia, nghiên cứu chiến lược và chuyên sâu về quan hệ song phương, về các vấn đề khu vực và quốc tế cũng như thiếu đội ngũ ngoại giao đa phương chuyên nghiệp.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành ngoại giao sẽ càng nặng nề hơn. Chúng ta phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra là “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại nhằm giữ vững môi trường hoà bình, thuận lợi cho phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế của đất nước” và chúng ta sẽ phải triển khai hoạt động đối ngoại trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh và phức tạp với những thuận lợi và thách thức đan xen. Tình hình và những phương hướng, nhiệm vụ đối ngoại đó đặt ra những yêu cầu cấp bách cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, để xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp có chất lượng, “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới. Với ý nghĩa đó, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27 (12-19/11/2011) đã thông qua Chương trình Hành động, xác định những trọng tâm công tác của toàn Ngành trong thời gian tới, trong đó thống nhất chủ đề của năm 2012 là “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao, phục vụ hội nhập quốc tế và triển khai ngoại giao toàn diện”.

Theo tinh thần đó, mục tiêu chủ đạo của công tác đào tạo cán bộ trong thời gian tới sẽ là tạo sự chuyển biến, đột phá về chất trong đội ngũ cán bộ, để xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngoại giao của thời đại mới: năng động, chuyên nghiệp, hiểu biết rộng và chuyên sâu nhiều lĩnh vực, đạt trình độ ngang tầm khu vực và từng bước vươn lên tiếp cận trình độ thế giới. Bên cạnh đó, cán bộ ngoại giao thời đại mới còn phải được trau dồi những phẩm chất không thể thiếu được của nhà ngoại giao Việt Nam là bản lĩnh chính trị và tinh thần nhiệt huyết hết mình vì công việc, để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hội nhập quốc tế và ngoại giao toàn diện. Để đạt được các mục tiêu trên, trong thời gian tới chúng ta cần tích cực triển khai quyết liệt và đồng bộ những giải pháp chủ yếu trong Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành ngoại giao giai đoạn 2011-2020, cụ thể:

Thứ nhất, cải tiến công tác tuyển dụng, nâng cao chất lượng “nguồn đầu vào” của Bộ với tiêu chí chú trọng thu hút nhân tài, tuyển chọn đúng cán bộ trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn và tiềm năng để trở thành cán bộ ngoại giao giỏi trên nhiều lĩnh vực. Công tác tuyển dụng phải được tiến hành nghiêm túc, bài bản và thường xuyên, đảm bảo đáp ứng nguồn nhân lực cho các đơn vị.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ, ngoại ngữ và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ của Bộ. Công tác đào tạo bồi dưỡng cần được đổi mới về nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, trong đó chú trọng tính thực tiễn, hiệu quả, sát với yêu cầu công tác tại các đơn vị trong và ngoài nước. Các hình thức bồi dưỡng kiến thức cần được triển khai là: (i)- đào tạo tiền công vụ cho cán bộ mới vào ngành; (ii)- đào tạo kiến thức ngoại giao cơ bản cho những cán bộ được tuyển dụng nhưng chưa qua chuyên ngành ngoại giao; (iii)- đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cần thiết cho những cán bộ đi công tác luân chuyển nước ngoài; (iv)- đào tạo cập nhật kiến thức đối ngoại thường xuyên cho các cán bộ trong Bộ; (v)- đào tạo nâng cao học hàm, học vị chuyên ngành ngoại giao cho cán bộ đối ngoại ở cả trong nước và nước ngoài.

Thứ ba, đẩy nhanh việc đào tạo đội ngũ chuyên gia, nghiên cứu chuyên sâu và ngoại giao đa phương. Trước mắt cần triển khai đào tạo: (i)- chuyên gia, chuyên sâu về các nước lớn, các nước là đối tác chiến lược của ta, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ giỏi tiếng địa phương; (ii)- đào tạo các chuyên gia, chuyên sâu về các chuyên ngành luật quốc tế, kinh tế quốc tế, các vấn đề quốc tế đang nổi; (iii)- đào tạo cán bộ ngoại giao đa phương để cung cấp nguồn nhân lực tham gia vào các tổ chức quốc tế mà ta là thành viên như LHQ, WTO, ASEAN, APEC, ASEM, Francophonie…và các diễn đàn mà ta có lợi ích. Mục tiêu trong 5 năm tới, ta sẽ có người tham gia vào một số tổ chức quốc tế quan trọng.

Thứ tư, chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, qua công việc đối với cán bộ ngoại giao cả ở các đơn vị trong nước và các Cơ quan đại diện ở nước ngoài, coi đây là công tác thường xuyên của các đơn vị. Triển khai chính sách gửi cán bộ trẻ, có tiềm năng đi thực tập tại các Cơ quan đại diện và các Tổ chức quốc tế. Để làm tốt công tác này, chúng ta cần xây dựng cẩm nang chuẩn hoá các quy trình làm việc tại các đơn vị trong nước cũng như các Cơ quan đại diện ở nước ngoài; làm tốt việc chuyển giao kinh nghiệm công tác giữa các thế hệ; luân chuyển cán bộ trong từng đơn vị và giữa các đơn vị trong Bộ.

Thứ năm, xây dựng hệ thống tiêu chí cụ thể cho từng hàm cấp cán bộ và nhân viên ngoại giao, với các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ và sử dụng các tiêu chí này trong công tác luân chuyển, quy hoạch, sử dụng và đề bạt, phong hàm, phong chuyên gia… Phấn đấu đến năm 2015, nâng tiêu chí trình độ cán bộ ngoại giao của ta đạt trình độ khu vực.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị-tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức và tác phong nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ nói chung, đặc biệt là cán bộ trẻ mới vào ngành.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao là trách nhiệm chung của toàn ngành, đòi hỏi sự tham gia tích cực và thường xuyên của tất cả các đơn vị từ cấp lãnh đạo đến cán bộ, nhân viên, trong đó Thủ trưởng các đơn vị đóng vai trò quan trọng. Trong thời gian tới, các đơn vị cần xây dựng phong trào thi đua tự trau dồi, không ngừng nâng cao trình độ và rèn luyện ý thức tác phong kỷ luật, tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của từng cán bộ ngoại giao, đưa phong trào này lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành cả ở trong nước và ngoài nước.

Năm 2011 đã khép lại với đầy ắp các sự kiện dồn dập và sôi động của đất nước, trong đó có những đóng góp tích cực của ngành ngoại giao. Bước sang năm Nhâm Thìn 2012 đầy khởi sắc, với nỗ lực chung của toàn ngành, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và kỳ vọng vào sự lớn mạnh, trưởng thành của đội ngũ cán bộ ngoại giao trong thời kỳ mới, lực lượng chủ công đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại quan trọng vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng và có vị thế ngày càng cao ở khu vực và quốc tế./.
Ngày 14/3/2012 tại Hà Nội, Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Ngoại giao đã tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ của Vụ. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự.

Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ TCCB Nguyễn Ngọc Sơn đã nêu bật những thành tích đã đạt được và các bước trưởng thành của Vụ trong hơn nửa thế kỷ qua cũng như phương hướng hành động mới nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ đối ngoại, đáp ứng ngày càng cao của hoạt động ngoại giao trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã biểu dương những cố gắng của Vụ TTCB về công tác xây dựng Ngành; đào tạo quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngoại giao đã có những đóng góp đáng kể trên mặt trận đối ngoại, đồng thời cũng lưu ý một số mặt công tác cần đẩy mạnh hơn nữa như trình độ đội ngũ cán bộ công chức của Bộ còn chưa đồng đều, kiến thức chưa toàn diện, nhất là kiến thức hỗ trợ kinh tế… Việc quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên gia, chuyên sâu, cán bộ biết tiếng địa phương còn nhiều hạn chế…

Trải qua hơn 50 năm tồn tại và phát triển, là đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về chính sách và biện pháp trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và quản lý, đào tạo và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên, Vụ TCCB đã theo sát nhiệm vụ chính trị đối ngoại của Ngành, góp phần vào sự trưởng thành và lớn mạnh của Bộ Ngoại giao và đội ngũ cán bộ ngoại giao Việt Nam.

Trần Tam Giáp
Chủ nhiệm CLB Hưu trí Bộ Ngoại giao


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
  [ Các bài mới ]
  [ Các bài đã đăng ]

  Kỷ niệm 25 năm TG&VN ra số báo đầu tiên
  Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi cán bộ, nhân viên, cộng tác viên và bạn đọc của báo Thế giới & Việt Nam Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh
  Thư chúc mừng của Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm Thư chúc mừng của Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm
  Hãy tự đổi mới… Thư chúc mừng của Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Dy Niên
  Thư chúc mừng của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi Hồi ức và suy nghĩ về tờ báo của Ngành
  Câu chuyện của tương lai Một dấu mốc đáng nhớ - 15 năm
  Chào mừng 69 năm Quốc khánh và ngày thành lập ngành ngoại giao
  "Đoàn kết dân tộc vững chắc mới có hợp tác quốc tế mạnh mẽ" Chuyện nghề thuở ban đầu
  Từ một ký kết ngoại giao đầu tiên Những sách lược đối ngoại khôn khéo
  Tổng hành dinh của Ngoại giao Việt Nam qua các chặng đường lịch sử Mái trường đúng nghĩa
  Tình bạn “xuyên thế kỷ” Nơi ấy...
  Chẳng phải ngẫu nhiên! “Cái nôi” của nhiều thế hệ
  Chuyện ngoại giao
  Nhà ngoại giao Việt Nam thời @ Bảo hộ công dân trong tình huống khủng hoảng
  Từ ngôi nhà ký ức... Cuốn sách lịch sử đầu tiên sau 70 năm
  Câu chuyện “bày binh, bố trận” cho các chuyến thăm cấp cao 60 năm, Sverdlovsk vẫn nhớ Bác Hồ
  Đại sứ, nhà truyền thông và Việt Nam Anh Cơ trong tâm trí riêng của tôi
  Nghề tiếp xúc với "túi khôn" nhân loại Một con đường khác để thống nhất
  Kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris
  Lãnh tụ Fidel Castro Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm vùng giải phóng Lời cảm ơn
  Lịch sử là quá khứ hướng tới tương lai Hiệp định Paris: những chặng đường của một chiến thắng
  Hoạt động quân sự trên chiến trường miền Nam 1968-1973 Nhớ về chiến thắng Quảng Trị 1972
  Hà Văn Lâu: Người đi tiền trạm Bàn đàm phán và câu chuyện thắng - thua
  Những câu chuyện vui về Hội nghị Paris Nhà Ngoại giao Lưu Văn Lợi: Những cảm nhận riêng
  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tại Philippines Tăng cường đoàn kết phụ nữ ngoại giao Việt - Lào
  Nghĩa tình trong sáng như pha lê Việt Nam – Thái Lan: Bước đột phá trong hợp tác di sản
  Khi tháp Eiffel sáng màu Taegukgi Bộ Ngoại giao trao Bằng khen cho ông Poul Hendrik Lassen
  Ra mắt clip quảng bá về Việt Nam “Welcome to Viet Nam” Để không còn “bức tường ngăn cách”
  Những ký ức theo cùng năm tháng Khánh thành Trụ sở Phái đoàn Việt Nam tại Geneva
  Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ