Quan hệ đặc biệt Việt - Lào Thứ Ba, 17/07/2012-1:36 PM
Để quan hệ Lào – Việt ngày càng phát triển và đơm hoa, kết trái
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Somphone Sichaleune.
Thực hiện nhiệm vụ ngoại giao ở nước anh em vốn có quan hệ đặc biệt mẫu mực, thủy chung trong sáng và hiếm có, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Somphone Sichaleune cũng gặp những thuận lợi và thách thức riêng. Dưới đây là những chia sẻ của ông dành cho Báo Thế giới & Việt Nam.

Xin ông chia sẻ những đánh giá về quan hệ Việt Nam - Lào trong suốt chặng đường qua?

Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, có dãy Trường Sơn làm đường biên giới chung từ Bắc chí Nam, có quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời, hai dân tộc Lào và Việt Nam đã có sự gắn bó gần gũi, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau với những tình cảm hết sức chân thành và hợp tác có hiệu quả cả trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm để giải phóng dân tộc và trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai dân tộc được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane sáng lập nên và đã được các thế hệ lãnh đạo của hai nước tiếp tục dày công vun đắp và tôi luyện qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đã không ngừng được củng cố và phát triển.

Việc thành lập quan hệ ngoại giao giữa Lào – Việt Nam, ngày 5/9/1962 là sự kiện mang tính lịch sử quan trọng trong quan hệ Lào – Việt Nam. Từ đó, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng được củng cố. Nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh bên nhau chiến đấu để giành độc lập dân tộc, đã ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" và cùng nhau tiếp tục giành được thắng lợi, cho đến lúc giải phóng hoàn toàn đất nước vào năm 1975. Đây là kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình và phát triển đất nước theo hướng tiến lên Xã hội chủ nghĩa.

Sau khi hai nước giải phóng đất nước được 2 năm, ngày 18/6/1977, Lào – Việt Nam đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, đây là điểm mốc quan trọng mang tính chất lịch sử và vừa là cơ sở pháp lý, chính trị của mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và phát triển trong điều kiện hòa bình nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện của hai nước lên tầm cao mới. Tôi rất phấn khởi và tự hào thấy rằng trong suốt 50 năm quan hệ ngoại giao và 35 năm từ khi ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa Lào – Việt Nam không ngừng được củng cố về chiều rộng và chiều sâu. Quan hệ hợp tác chính trị đã được thắt chặt, tin tưởng sâu sắc lẫn nhau, là cơ sở vững chắc cho mối quan hệ trên các lĩnh vực khác. Mối quan hệ đó đang phát triển sâu rộng theo hướng đổi mới ở mỗi nước. Sự hợp tác trong lĩnh vực chính trị rất vững chắc, lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên gặp gỡ qua lại lẫn nhau. Hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại có chiều hướng ngày càng tốt. Một số con đường giao thông nối liền giữa hai nước đã được quan tâm đầu tư xây dựng. Hợp tác về kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học kỹ thuật… đều được tăng cường và có hiệu quả cao trong thực tế. Đặc biệt, lĩnh vực kinh tế ngày càng được thúc đẩy và phát triển đi vào chiều sâu.

Theo ông, điểm nổi bật nhất trong quan hệ Việt Nam - Lào là gì?

Chúng tôi hết sức tự hào và vui mừng thấy rằng, trong lịch sử quan hệ quốc tế, quan hệ Lào - Việt Nam là mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực và mật thiết đã từng trải qua những năm tháng đầy thử thách bằng xương, máu của các chiến sĩ cách mạng của hai dân tộc, là một tấm gương hiếm có và đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển của hai nước. Mối quan hệ truyền thống đó ngày càng phát triển và đơm hoa kết trái. Những thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ở mỗi nước đã có sự tác động lẫn nhau và trở thành một động lực mạnh mẽ để nhân dân hai nước tiến lên một cách vững chắc và đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Với trọng trách là người đứng đầu cơ quan đại diện của Lào tại Việt Nam, Đại sứ gặp những thuận lợi và khó khăn gì?

Tôi cảm thấy rất vinh dự đã nhận nhiệm kỳ làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại nước CHXHCN Việt Nam. Được làm nghĩa vụ ngoại giao tại Việt Nam là cơ hội rất tốt cho tôi được học hỏi, đúc rút kinh nghiệm quý giá của Việt Nam trong việc bảo vệ thành quả của cách mạng và phát triển tổ quốc, sẽ tự mình thấy được những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam giành được trong sự nghiệp đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiệm vụ chính và cũng là nhiệm vụ ưu tiên của tôi là việc bảo vệ và thúc đẩy mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện với Việt Nam cho ngày càng đơm hoa kết trái, coi đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước. Với tư cách đó, tôi sẽ làm hết sức mình với vai trò cầu nối, làm người liên hệ phối hợp trong việc thúc đẩy, theo dõi việc tổ chức triển khai các nghị định giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Chính phủ và các Bộ, ngành của hai bên. Ngoài ra, bản thân tôi sẽ phải cố gắng học tập những bài học, truyền thống cách mạng vĩ đại và có tính đặc trưng của Đảng, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em để đóng góp vào kho ý thức và củng cố quan điểm của mình trong cuộc sống cũng như trong việc thực hiện công việc.

Chắc chắn rằng việc thực hiện nhiệm vụ ngoại giao tại nước có quan hệ đặc biệt như Việt Nam sẽ có tính chất đặc biệt khác với hoạt động ngoại giao tại nước khác. Tôi rất ấn tượng và vui mừng khi luôn nhận được sự ủng hộ giúp đỡ và hợp tác thân tình trên tinh thần đồng chí anh em từ Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành từ Trung ương và địa phương. Đó là sự cổ vũ động viên rất to lớn đối với tôi để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình. Đi đôi với mặt thuận lợi đã nêu, còn có nhiều thử thách bởi mối quan hệ hợp tác Lào – Việt Nam là mối quan hệ hợp tác toàn diện và rộng rãi. Vì vậy, nó đòi hỏi cần có nhiều tiêu chuẩn cần thiết để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ngoại giao của mình, trong đó trình độ tiếng Việt của tôi cần phải được tiếp tục nỗ lực thêm nữa.

Tiềm năng hợp tác của hai nước liệu đã tương xứng với chặng đường được dày công tôi luyện? Việt Nam – Lào cần làm gì để tiếp tục phát triển mối quan hệ đặc biệt này ngày càng toàn diện?

Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua cũng có một số điểm chưa thỏa mãn được sự mong muốn của hai bên so với tiềm năng sẵn có của mỗi nước như một số hạn chế nhất định về cơ sở hạ tầng, việc trao đổi hàng hoá và sự phối hợp giữa hai bên về việc tổ chức thực hiện các quy chế, về nguồn vốn...

Do đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, chúng ta cần phải cùng thúc đẩy mối quan hệ kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác đầu tư để tương xứng với mối quan hệ hợp tác về mặt chính trị, nhằm củng cố và không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, trên cơ sở phát huy thế mạnh và tiềm năng sẵn có của mỗi nước trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, đồng thời cần phải có sự ưu tiên và nhân nhượng lẫn nhau để tương xứng với tính đặc thù của mối quan hệ đặc biệt giữa Lào - Việt Nam và theo quy chế quốc tế để cùng nhau phát triển, hỗ trợ lẫn nhau trong việc hội nhập quốc tế, vì sự tiến bộ và phồn vinh của mỗi nước.

Để đạt được những mục tiêu đó, trước hết chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện bằng được những quyết tâm của lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác như: Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2011 – 2020, thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2011 – 2015 bằng cách nâng cao chất lượng và hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020.

Nhìn lại trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn nửa thế kỷ đến nay, mối quan hệ Lào – Việt Nam đã chứng minh cho thấy là mối quan hệ mẫu mực thủy chung trong sáng và hiếm có và đã trở thành tài sản quý giá của nhân dân hai nước. Trước tình hình quốc tế có sự diễn biến phức tạp như hiện nay, nó càng đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau giữ gìn và củng cố mối quan hệ quý giá đó cho ngày càng chặt chẽ, phát triển. Tiếp tục thắt chặt sự hợp tác về mặt chính trị, tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện lên tầm cao mới. Bên cạnh đó, cần phải quan tâm hơn nữa và phải có những biện pháp thích hợp trong việc tuyên truyền truyền thống quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam trong đội ngũ cán bộ và nhân dân hai dân tộc, đặc biệt là đội ngũ thanh thiếu niên để làm sao cho họ hiểu và quán triệt sâu hơn, để họ tiếp tục gìn giữ tài sản vô giá này ngày càng phát triển và mãi mãi đơm hoa, kết trái.

Xin chân thành cảm ơn Ngài Đại sứ!


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]

    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ