Quan hệ đặc biệt Việt - Lào Thứ Ba, 17/07/2012-1:43 PM
Hợp tác Giáo dục và Đào tạo Việt Nam - Lào: Ngày càng phát triển thành tài sản vô giá
Bộ trưởng GD&ĐT Việt Nam và Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào ký Kế hoạch hợp tác năm 2012 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước.
Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, có truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt từ lâu đời. Lịch sử đã chứng kiến sự gắn bó chặt chẽ giữa hai dân tộc trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, tự do, vì sự phồn vinh của mỗi nước. Các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane dày công vun đắp, đưa quan hệ Việt - Lào ngày càng phát triển sâu sắc, toàn diện trên tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em trong sáng, thủy chung.

Trong mọi thời kỳ, Đảng, Nhà nước của hai quốc gia luôn quan tâm đặc biệt đến quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nhờ vậy, sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu bền giữa hai nước.

Vượt qua những khó khăn thưở ban đầu

Từ buổi ban đầu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc chống kẻ thù chung, các chiến sĩ bộ đội tình nguyện Việt Nam và các chiến sĩ cách mạng Lào đã dạy nhau biết đọc, biết viết, giúp cho nhiều người sau này trở thành những cán bộ ưu tú, những người chỉ huy tài năng. Ngay sau khi Lào xây dựng khu căn cứ cách mạng tại vùng giải phóng, các chuyên gia giáo dục tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng các chiến sĩ cách mạng Lào xây dựng và phát triển nền giáo dục quần chúng, nâng cao kiến thức và trình độ văn hóa cho cán bộ nhân dân các bộ tộc Lào anh em.

Cùng với việc xây dựng hệ thống giáo dục tại vùng giải phóng Lào, ngay từ năm 1958, Việt Nam đã xây dựng trường học để tiếp nhận lưu học sinh Lào. Trong giai đoạn 1958-1964, Việt Nam đã đào tạo cho Lào 3.104 lưu học sinh, chủ yếu theo học hệ bổ túc văn hóa. Sau khi tốt nghiệp, một phần lưu học sinh trở về công tác trong vùng giải phóng của Lào, số còn lại được tiếp tục gửi đi học ở các trường sư phạm của Việt Nam để trở thành giáo viên cấp II cho vùng giải phóng của Lào. Từ năm 1965 đến năm 1974, khi cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược bước vào thời kỳ ác liệt nhất, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn Việt Nam vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và đào tạo lưu học sinh Lào với tinh thần "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa". Trong thời gian này, Việt Nam đã xây dựng riêng 4 trường nội trú và đã đào tạo được 4.000 học sinh từ các vùng giải phóng Lào sang theo học cấp I, cấp II, cấp III.

Sau khi nước CHDCND Lào được thành lập, ngày 18/7/1977, Việt Nam và Lào đã ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác, trong đó, quan tâm rất nhiều đến nội dung về giáo dục và đào tạo. Trong giai đoạn này, Chính phủ Lào chủ trương giảm số học sinh cấp I, II và tăng cường đào tạo học sinh cấp III, đào tạo đại học và trung học chuyên nghiệp tại Việt Nam. Các chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục khi đó chỉ mang tính chất "ngành giúp ngành" và Việt Nam đã đáp ứng mọi yêu cầu của Lào cả về số lượng, trình độ, ngành, nghề đào tạo.

Mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới

Từ năm 1992 đến nay, trên cơ sở Hiệp định hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kĩ thuật được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã ký kết Kế hoạch hợp tác về giáo dục - đào tạo hằng năm, nhằm giúp Lào phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo cán bộ (trong đó, chủ yếu tập trung trình độ đại học và sau đại học), trao đổi đoàn công tác để học tập kinh nghiệm về công tác quản lý giáo dục và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trong 10 năm gần đây, mỗi năm số lượng học sinh, học viên Lào được gửi sang đào tạo tại Việt Nam theo diện Hiệp định được duy trì từ 550 đến 650 người.

Từ năm 2005, hai Chính phủ thống nhất mở rộng hợp tác với nội dung "hợp tác đào tạo bằng nhiều kênh, nhiều hình thức; coi trọng hợp tác đào tạo giữa các địa phương, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp nhằm xây dựng nền tảng mới cho sự phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu hợp tác và phát triển kinh tế mỗi nước". Vì vậy, học sinh, học viên Lào được gửi sang đào tạo tại Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng và phong phú về hình thức cũng như quy mô đào tạo. Hiện nay, đang có 5.234 lưu học sinh Lào đang học tập tại hơn một trăm cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam (trong đó có 1.982 người thuộc diện được học bổng của hai Chính phủ, 914 người diện tự túc kinh phí, 2.099 người học theo học bổng trao đổi giữa các địa phương, các ngành, 61 người đi học theo học bổng của các tổ chức quốc tế tài trợ và 177 người nhận học bổng của các dự án, công ty).

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, đến nay có gần 30.000 lưu học sinh Lào được đào tạo tại Việt Nam, trong đó có hàng trăm thạc sĩ, tiến sĩ đã tốt nghiệp các ngành, nghề khác nhau. Giáo dục và đào tạo Việt Nam cung cấp cho Lào đội ngũ cán bộ quản lí và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, đã và đang có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào. Nhiều đồng chí sau khi học tập, bồi dưỡng tại Việt Nam và trở về nước công tác đã trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở Trung ương, địa phương, nhiều ngành và lĩnh vực quan trọng của Lào.

Song song với công tác đào tạo cán bộ, hai bên không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hệ thống trường học. Từ năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã cử các đoàn chuyên gia tư vấn giúp bạn trong việc xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú ở các vùng khó khăn và nhiều dân tộc khác nhau sinh sống. Hệ thống trường học này đã góp phần giúp Chính phủ Lào đào tạo nguồn cán bộ cốt cán cho các bộ tộc Lào. Đến nay, bằng nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam, Lào đã xây dựng được 07 trường phổ thông dân tộc nội trú từ Bắc đến Nam nước Lào với tổng mức đầu tư là 201,777 tỉ đồng; xây dựng 02 trường phổ thông, 01 kí túc xá cho Đại học Quốc gia Lào, Trường Nghề tại tỉnh Bokeo, Trường Đảng tại tỉnh Xayabury với tổng mức đầu tư 162,992 tỉ đồng; đầu tư xây dựng 09 kí túc xá với tổng số kinh phí 84,715 tỉ đồng tại các trường đại học dành riêng cho lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam. Việc cung cấp, hỗ trợ sách, giúp đỡ biên soạn chương trình tài liệu giảng dạy; hỗ trợ chuyên gia trong hợp tác nghiên cứu khoa học và liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo hai nước cũng được quan tâm.

Về phía Lào, tuy trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngay từ năm 1982 Chính phủ Lào đã dành một số học bổng cho cán bộ, học sinh Việt Nam sang học tập về ngôn ngữ, văn học Lào. Đến nay, đã có 449 lưu học sinh Việt Nam được sang học tập tại nước bạn Lào bằng học bổng do Chính phủ Lào cấp.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực

Trước yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của hợp tác giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2011-2020. Chính phủ hai nước đã thống nhất giao Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2020" với nội dung căn bản là nâng cao chất lượng đầu vào tuyển sinh theo các chương trình hợp tác; bồi dưỡng trình độ tiếng Việt, trình độ văn hóa cơ bản cho lưu học sinh Lào để đáp ứng được yêu cầu học tập và nghiên cứu khoa học; sắp xếp ngành nghề đào tạo lưu học sinh xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch cán bộ của Lào; phối hợp giúp đỡ lưu học sinh Lào vượt qua khó khăn trong học tập và sinh hoạt; tăng cường cơ sở vật chất của các trường có lưu học sinh Lào để đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

Sau khi Đề án được phê duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã khẩn trương triển khai các dự án. Đến nay, đã hoàn thành tổ chức tổng kết và bàn giao bộ Từ điển Việt-Lào, Lào-Việt, bàn giao cho Bộ Giáo dục và Thể thao Lào bộ giáo trình dạy Tiếng Việt để sử dụng chính thức từ năm học 2011-2012; khởi công xây dựng Khoa tiếng Việt của Trường Đại học Quốc Gia Lào, Trường PTTH tỉnh Luangprabang, Trường PTDTNT tỉnh Xiengkhoang; Dự án tăng cường năng lực giai đoạn 2 xây dựng trường PTTH Hữu Nghị Lào - Việt (quà tặng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho Thủ đô Viêng Chăn) cũng đang được gấp rút triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý III năm 2012.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào nghiêm túc thực hiện Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa hai nước và tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác về giáo dục như tăng chất lượng và số lượng đào tạo lưu học sinh diện Hiệp định giữa hai Chính phủ trung bình 10% năm; khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham gia các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho các dự án đầu tư tại Lào; đổi mới phương pháp tuyển sinh và đào tạo dự bị đại học, nâng cao trình độ tiếng Việt lưu học sinh Lào...

Nhìn lại chặng đường lịch sử hợp tác Việt Nam – Lào từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào luôn được gìn giữ và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, được thể hiện qua nhiều lĩnh vực, trong đó rất đáng trân trọng là sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Những kết quả đó thực sự đã góp phần vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó, thuỷ chung, ngày càng phát triển, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Năm 2012 là năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, với quyết tâm cao của Chính phủ và Bộ, ngành, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng hợp tác giáo dục giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, tích cực phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, không ngừng vun đắp cho truyền thống hợp tác giáo dục của hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

GS.TS Phạm Vũ Luận
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]

    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ